:


Colofon

KBO Lichtenvoorde

Raadhuisstraat 18a

7131 CM  Lichtenvoorde

e-mail: lichtenvoordekbo@gmail.com

website: www.kbolichtenvoorde.nl

Rabobank rek.nr.: NL27 RABO 03861.06.517

KvK 40102366

Contributie € 25,00 per kalenderjaar per lid

telefoon secretariaat: 0544-397073

bgg  graag op het antwoordapparaat duidelijk uw naam en

telefoonnummer inspreken, zo mogelijk met uw vraag of bericht.

U wordt z.s.m. teruggebeld.

 

 

 

 

 

 

 

Bestuur:

 

Mw. S. Pothof-Oolthuis

Voorzitter

tel. 544-371379

 

 

Dhr. J. Wolterink

Secretaris

tel. 06 5427 2541

 

 

Dhr. H. Halink

Penningmeester

 

tel. 0544-374744

 

 

Mw. M. Koenders-Harmsen

coördinator Culturele Aktiviteiten

tel. 0544-374511

 

 

Mw. Thea Elferink-ten Have

Welzijn

 

tel. 0544-373878

 

 

Dhr. Ton Jolij

Coördinator Educatie

 

tel. 06-41130412

 

 

Mw. M. Rosendaal-Boenders

Coördinator Culturele Activiteiten

 

tel. 0544-373851

 

 

Mw. E. Veuger-van der Kamp

Mw. M. te Brake-Geerdinck

Mw. Th. Elferink-ten Have

reizen, tel. 371589
reizen, tel. 372117
reizen, tel. 373851

 

Vrijwillige Ouderen Adviseurs:

 

 

 

coördinator

volgt nog

 

 

 

 

Vrijwillige Belasting Adviseurs:

 

Dhr. H. van Beek, coördinator

tel. 0544-370255

 

 

Ondersteuning:

 

Mw. J. Wolterink

Ledenadministratie, secr. tel. 0544-397073

e-mail: kboleden@gmail.com

 

Aanmelding nieuwe leden: via secretariaat

 

 

Mw. A. Vonhof-Baumann

Redactie KBO Mededelingen

 

tel. 0544-374520

 

 

   

Beheer website:

 

Mw. J. Wolterink

 

 

Contact: via secretariaat